Thomas Cook, pionier in reizen

Thomas Cook is de grondlegger van het georganiseerde reizen. Zijn droom was om reizen bereikbaar te maken voor iedereen.  Thomas Cook inspireerde mensen om te gaan reizen. En dat is ook nu nog ons doel.

© Copyright Thomas Cook 2014