print deze pagina

Duurzaam Toerisme

De toeristische sector is wereldwijd één van de grootste en snelst groeiende industrieën. Het is een sector die wordt gekenmerkt door een zeer complexe en uitgebreide keten: van vervoer en verblijf tot en met vermaak.  De toeristische sector heeft een enorme omvang en impact op haar omgeving. De effecten op de lokale gemeenschappen, de natuur en het milieu op de vakantiebestemming kunnen zowel positief als negatief zijn. Enerzijds levert het toerisme banen en inkomen voor de lokale bevolking op. Anderzijds ondervinden de natuur en de bevolking problemen zoals waterschaarste, uitbuiting en klimaatverandering.

De grootte van deze gevolgen is afhankelijk van de mate waarin deze worden gemanaged in de keten van aanbieders. Dit is een complexe taak aangezien toeristische organisaties, opererend in deze keten, vaak samenwerken met duizenden toeleveranciers op het gebied van dat vervoer, verblijf en vermaak.

De toeristische sector erkent heel duidelijk haar verantwoordelijkheid om deze keten zo goed mogelijk te managen. Achterliggende gedachte hierbij is dat de toeristische sector over enkele jaren nog steeds aantrekkelijke bestemmingen wil kunnen aanbieden aan de toekomstige generatie (reislustige) vakantiegangers .

Thomas Cook Nederland
Thomas Cook ziet daarin een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Als reisorganisatie zijn wij ons ervan bewust dat wij een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen.

Onze Missie
Onze missie is om jouw persoonlijke reiservaring op een dusdanige wijze te organiseren, zodat deze duurzaam en verantwoord geschiedt.

Samenwerking met het ANVR
Om dit te bewerkstelligen, werken we in nauw samen met de branche-organisatie van de Nederlandse reiswereld: de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). Samen met haar leden zet deze vereniging zich in voor duurzaam toeristisch ondernemen (DTO) onder de noemer ´Better Holidays´. Zo hebben alle ANVR-touroperators afgesproken te voldoen aan de ANVR-DTO verplichting. Dit houdt concreet in dat elke reisonderneming voor zijn bedrijf een DTO-coördinator aanstelt, die succesvol een duurzaam toerismetraining doorloopt, een beleidsverklaring en actieplan opstelt en rapporteert over de activiteiten die de reisonderneming onderneemt met betrekking tot duurzaamheid.

Thomas Cook Internationaal
Niet alleen de Nederlandse tak van Thomas Cook ziet duurzaam toerisme als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Ook op internationaal gebied worden er diverse activiteiten ontplooid. Uitgebreide informatie over het beleid, de strategie en de gerealiseerde doelen van moederbedrijf Thomas Cook PLC is te vinden in de meest recente financiële jaarverslagen en duurzaamheidsrapporten. Voor meer, Engelstalige, informatie zie: https://www.thomascookgroup.com/sustainability/sustainability-report-2013/
Voor algemene informatie over de Thomas Cook Group m.b.t. duurzaamheid klik hier

Travelife
Eén van de activiteiten, die zowel door Thomas Cook Nederland als Thomas Cook International is gerealiseerd, is een nauwe samenwerking met Travelife. Dit is een gemeenschappelijk, internationaal en gecoördineerd initiatief dat organisaties binnen de sector stimuleert te komen tot een snelle introductie en verspreiding van goede processen binnen de sector. Het Travelife Sustainability Systeem (TTS) is een wereldwijd, onafhankelijk systeem om bedrijven binnen de sector op basis van gelijke objectieve standaarden te kunnen beoordelen. Het online systeem is opgezet voor de evaluatie van leveranciers en bestemmingen op duurzaamheidsaspecten, die zijn gebaseerd op van tevoren vastgestelde Travelife milieu- en sociale standaarden. Thomas Cook stimuleert ook haar partners en (toe)leveranciers actief gebruik te maken van dit systeem. 

Doen wat je belooft
Onder het motto ‘Practice what you preach’ heeft Thomas Cook Nederland niet nagelaten om ook in de eigen organisatie te kijken waar mogelijke verbeteringen in diverse processen kunnen worden doorgevoerd. We realiseren ons immers heel goed dat, wanneer we ons als een duurzame onderneming willen profileren, het begrip ‘duurzaamheid’ geen ijdel woord mag zijn, maar écht moet leven binnen ons bedrijf. Daarom werd gestart bij de basis en onderzocht welke maatregelen konden worden genomen rond de infrastructuur en het gebouw waar wij in werken.

Thomas Cook Nederland heeft de afgelopen jaren ook verschillende initiatieven genomen in haar HR-beleid om bij te dragen aan meer ecologisch verantwoord ondernemen. Zo motiveren wij onze werknemers om voor de woon-werkverplaatsing zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, carpooling of de fiets door middel van een 100 % terugbetaling van het treinabonnement (i.p.v. de wettelijk gestelde 75%)

Milieu
Milieuvriendelijk renoveren kan veel milieuwinst opleveren. Thomas Cook Nederland neemt milieuaspecten mee bij de renovatie van de bedrijfskantoren.

Afval
Afvalpreventie richt zich op het voorkomen en beperken van het afval en op het verminderen van de milieuschade van afval. Thomas Cook Nederland scheidt daarom het afval in papier, karton, toners, batterijen, mobiele telefoons en restafval voor recycling.

Papiergebruik
Eén van de grootste uitdagingen waar een servicegericht bedrijf mee te maken heeft als het op duurzaamheid aankomt, is het reduceren van papiergebruik. Thomas Cook Nederland heeft echter ook op dit vlak verscheidene initiatieven uitgewerkt.

In de eerste plaats zijn we het aantal te drukken brochures beter gaan opvolgen en hebben dit aangepast aan de vraag naar brochures. Er werd een aangepaste verdeling gemaakt die ertoe heeft geleid dat we onze te drukken brochures sterk hebben kunnen reduceren ten opzichte van een aantal jaren geleden. Thomas Cook Nederland verkoopt steeds meer vakanties en toch werd het aantal gedrukte brochures sedert 2003 met 45% verlaagd.

Op het gebied van het gebruik van gerecycleerd papier heeft Thomas Cook Nederland ook al een lange weg afgelegd. Vandaag de dag wordt 90% van onze brochures op gerecycleerd papier gedrukt (Ultralux Silk). Dit is papier dat wordt geproduceerd op basis van teruggenomen papier, afval, etc. Hiervoor hoeven dus niet opnieuw bossen ontgonnen te worden.

Tips voor jouw vakantie
Thomas Cook vindt het erg belangrijk dat haar klanten goed geïnformeerd op reis gaan. In die informatievoorziening willen wij graag een actieve rol spelen. Want ook jij kunt een bijdrage leveren aan duurzaam toerisme door tijdens jouw vakantie op verantwoorde wijze van de natuur te genieten en de lokale gebruiken te respecteren.

Onderstaand vindt je een aantal tips op welke wijze wij gezamenlijk kunnen bijdragen aan een beter milieu en de bescherming van onze vakantiebestemmingen en -nog veel belangrijker- hoe we deze voor de toekomst kunnen behouden.

Wees voorzichtig met onze natuur
Het motto voor elke reizende consument zou moeten zijn “laat het beter achter dan dat je het hebt aangetroffen…”
Kijk wat je weggooit.  Denk aan het gevaar van vuur in warme en droge gebieden/landen. Recycle waar mogelijk.

Respecteer lokale tradities en mensen
Observeer en respecteer de normen en waarden van de lokale bevolking m.b.t. kleding en cultuur. Uiteraard is het jouw vakantie maar je bent te gast bij hen.

  • Vraag altijd of je een foto mag maken van degene die je wilt fotograferen.
  • Ding af met humor: afdingen is leuk, maar onthoud dat wat voor jou wellicht een klein bedrag kan zijn, voor de verkoper misschien van essentieel belang is. Ons advies: “Meet in the middle”.
  • Geef geen geld, cadeautjes aan bedelende kinderen: het geeft misschien een goed gevoel, maar we beseffen niet dat we hierdoor meewerken aan een wellicht veel groter probleem achter de schermen. Denk liever eens aan de ondersteuning van een lokaal goed doel of schooltje. Vaak hebben zij deze ondersteuning hard nodig.  
  • Koop lokale producten en maak gebruik van lokaal aangeboden services: eet bijvoorbeeld in lokale bars of eetcafe’s.

Verminder het gebruik van natuurlijke bronnen
Neem een snelle douche i.p.v. een bad; hergebruik handdoeken; doe de lichten en de airco uit als je weggaat; probeer de lokale busservice of huur een fiets. Op deze wijze zie je ook nog eens veel meer van uw vakantieland!

Souvenirs uit de natuur
Neem alstublieft geen puur-natuur souvenirs mee. Wilde bloemen of planten, stenen of schelpen moeten blijven waar ze horen. Zo kunnen ook andere mensen er van genieten.

Koop nooit producten van beschermde planten of dieren
Onder deze categorie vallen ook hardhout, koraal, schelpen, zeesterren, ivoor, bont, veren, huiden, been, tanden, eieren, reptielen en schildpadden.

Wees alert op misbruik van kinderen
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn op het misbruik van kinderen. Als je een incident ziet of iets vermoedt, kun je te allen tijde jouw reisleiding contacten. Zij zullen dan verder actie ondernemen. Je kunt ook online (anoniem) een melding maken bij http://www.meldkindersekstoerisme.nl/

In Nederland werken wij samen met de stichting Reis met je Hart
Zij hebben als doelstelling: Gun iemand een vakantie
Iedereen kan helpen!

Heel veel mensen gaan graag op vakantie, maar lang niet iedereen heeft die luxe. Door financiële problemen kunnen zij zich een vakantie vaak niet veroorloven. Toch weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om er even tussenuit te gaan. Reis met je Hart zet zich in voor deze mensen. Door het geven van een stukje geluk, kunnen zij de vaak zorgelijke realiteit beter trotseren. Klik hier voor meer uitleg.

Op Neckermann.nl kunnen mensen bij het afsluiten van een vakantieboeking kiezen om aan de stichting te doneren of zelf iemand te nomineren.  

 

© Copyright Thomas Cook 2017